Vakumirke

Vakumirke su danas nezamjenjivi dio kućanstva kada se pohranjuje i sprema hrana za kasnije korištenje. Današnje vakumirke omogućuju uz vakumiranje suhe hrane i hrane za zamrzavanje, vakumiranje vlažne i mokre hrane, a imaju opcije i za mariniranje te vakumiranje osjetljivih namirnica. Uređaji za vakumiranje imaju foliju/rolu za vakumiranje i vrećice. Svaki aparat ima svoje karakteristike kao što su vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, maksimalna širina vrećice koja ide u aparat, mogućnost odsisavanja zraka i slično i prema tome se odabire aparat koji je najpogodniji za zahtjeve koje ima vaše kućanstvo. Važno je napomenuti da se aparati za vakumiranje mogu koristiti i prilikom spremanja neprehrambenih proizvoda kako bi se oni zaštitili na neki način od vlage, oksidacije i sl. Pogledajte izbor aparata za vakumiranje i rola koje imaju mogućnost višestrukog korištenja.
Filtriraj
2 proizvoda