Dvojno iskazivanje cijena


Dvojno iskazivanje cijena


Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

 

Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja cijena bit će na snazi u razdoblju od četiri mjeseca prije uvođenja eura do godinu dana nakon uvođenja eura, preciznije, obveza dvojnog iskazivanja primjenjivat će se od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023., te tijekom tog razdoblja poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama.

Pritom, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. Također, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga treba biti istaknut i fiksni tečaj konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena poduzeća će morati primijeniti i na cjenicima i promotivnim materijalima koje objavljuju na internetskim stranicama i u medijima. Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama, a na računu će biti potrebno navesti i fiksni tečaj konverzije.

 
 

Kako će se preračunavati cijene iz kune u euro?

 
Način preračunavanja cijena iz nacionalne valute u euro propisan je Uredbom Vijeća EU-a iz 1997. godine. Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se sastoji od šest znamenaka. To znači da se u slučaju Hrvatske tečaj konverzije sastoji od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena se primjenjuje fiksni tečaj konverzije u cijelosti odnosno u punom brojčanom iznosu.

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno. Tek nakon što se preračunaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, cijene se mogu zaokružiti na najbliži cent.


 

Što je fiksni tečaj konverzije i kako se određuje?


Kuna će biti zamijenjena eurom po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a kojega je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. Sukladno praksi i iskustvima drugih država članica koje su uvele euro, fiksni tečaj konverzije po kojem se kuna zamjenjuje eurom (tečaj će se nepovratno fiksirati) jednak je središnjem paritetu koji je određen za potrebe sudjelovanja Hrvatske u tečajnom mehanizmu ERM II.
 


 

Što kada dođe do tečajnih razlika pri preračunavanju cijena iz kune u euro i obratno?
 

Pri preračunavanju cijena važno je i nužno poštovati sva pravila kako bi se izbjegle potencijalne nepravilnosti te dovođenje potrošača u financijski nepovoljan položaj. Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Slijedom navedenog, do razlika u preračunavanju iz kune u euro i obratno može doći isključivo zbog primjene fiksnog tečaja konverzije u njegovu punom iznosu i matematičkih pravila preračunavanja i zaokruživanja. Dakle, opravdana je promjena isključivo zbog provođenja matematičkih operacija. Pri dvojnom iskazivanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti iskazani u drugoj valuti koja nije zakonsko sredstvo plaćanja informativnog su karaktera.
 


Što obuhvaća obveza dvojnog iskazivanja u internetskoj prodaji?


Dvojno iskazivanje u internetskoj prodaji obuhvaća:

• iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučaju ako je već na početnoj stranici istaknuta određena roba koja se potrošaču nudi po određenoj cijeni, a koju klikom na tu robu potrošač može naručiti (odnosno spremiti u košaricu)
• iskazivanje cijena na prikazu samog proizvoda, ali opet samo u slučaju da se prikazani proizvod može kupiti u određenoj web-trgovini (ako je riječ samo o informativnom prikazu robe bez mogućnosti kupnje, nije potrebno isticati cijenu)
• iskazivanje cijena na prikazu predloženih proizvoda budući da se na navedeni način potrošaču nudi i predlaže kupnja točno određene robe kao posljedica potrošačeva odabira ili pretraživanja nekih drugih artikala / robe
• iskazivanje ukupnog iznosa košarice
• iskazivanje ukupnog iznosa pri završetku kupnje, iznos koji će potrošač trebati platiti
• iskazivanje ukupnog iznosa na potvrdi narudžbe
• iskazivanje ukupnog iznosa na računu.

 
 
{{item.Name}} Kol: {{item.Quantity}}
{{item.FinalPriceToPay_print}}
 
 
{{basket.responseMsg}}
Još samo {{(freeDeliveryDifference).toFixed(2) + ' kn'}} do besplatne dostave na adresu ili odaberite preuzimanje u poslovnici.
  • Mastercard SecureCode